Email: apoholski@jumelages.org.pladres do korespondencji: Jagiellończyka 4, 66-400  Gorzów Wlkp.
Stowarzyszenie EuroJumelages
Członek europejskiej Unii Eurojumelages od 1995 r.
ronika
19 Listopada - Zebranie sprawozdawczo-wyborcze - Gorzów Wlkp.
2011
Wyniki wyborów
Rada Administracyjna
Róża Bobrowska - Przewodnicząca
Tomasz Miedwiediew - Zastępca Przewodniczącej
Adam Poholski - Skarbnik (Sekretarz)
Urszula Olszowska - Zastępca skarbnika
Sławomir Steltmann - członek
Wiesław Ścieżka - członek
Komisja Rewizyjna
- Przewodnicząca
Andrzej Kupiec
- sekretarz
Leszek Szpak
- członek