Email: apoholski@jumelages.org.pladres do korespondencji: Jagiellończyka 4, 66-400  Gorzów Wlkp.
Stowarzyszenie EuroJumelages
Członek europejskiej Unii Eurojumelages od 1995 r.
ronika
19 Listopada - Zebranie sprawozdawczo-wyborcze - Gorzów Wlkp.
2011
Kandydaci do władz Stowarzyszenia
Kandydaci do Rady Administracyjnej
Tu będziemy prezentowa© kandydatów do Władz Stowarzyszenia
Adam Poholski (Gorzów Wlkp.)
- członek Stowarzyszenia od 01.1999 r.; sekretarz Rady Administracyjnej
 od 01.2006 r., opiekun strony internetowej
Dorota Żmich (Koszalin)
- członek Stowarzyszenia od 01.2008 r; propaguje idee Jumelages w
  Koszalinie i okolicach; organizator spotkań integracyjnych
Tomasz Miedwiediew (Gorzów Wlkp.) - członek Stowarzyszenia od 01.2003 r.;
Leszek Szpak (Gorzów Wlkp.)    - członek Stowarzyszenia od 05.1998 r.
Kandydaci do Komisji Rewizyjnej
Kandydatem do władz stowarzyszenia może byc każdy członek Stowarzyszenia, za wyjątkiem osób
które zasiadały we władzach Stwowarzyszenia z wyboru, przez dwie kolejne kadencje par. 21.4 Statutu