EuroJumelages Pracowników Poczty Polskiej Poczta Polska S.A. 
Siedziba Federacji:  ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa
Adres do korespondencji
: Mieczysław Bulera, Jagiellończyka 4, 66-400  Gorzów Wlkp.  
m.bulera@poczta.onet.pl
FEDERACJA : GDAŃSK   GORZÓW WLKP.   KATOWICE   KIELCE   KOSZALIN  LUBLIN  ZABRZE  ZIELONA GÓRA

Poczta rowerowa  - 25 września 2010 r.

ORGANIZATORZY WYDAWNICTWO OKOLICZNOŚCIOWE REGULAMIN
PROGRAM
FOTO
Poczta rowerowa w dwutygodniku Poczta Polska

Impreza główna ____________________

WystawaBilateralna Wystawa Filatelistyczna
Niemcy - Polska
Frankfurt n/Odrą 24-26.09.2010

Inicjatywa towarzysząca _____________

Poczta rowerowa: 25.09 /sobota/ - szczegóły Poczta rowerowa

Organizatorzy ______________________

Poczta Polska S.A. FederacjaEuroJumelages Pracowników Poczty Polskiej PZF
POCZTA POLSKA  S.A.
CENTRUM POCZTY
Oddział Rejonowy
w Gorzowie Wlkp.
Sekcja w Gorzowie Wlkp. Związek Filatelistów Niemieckich
Klub Zbieraczy Polskich Znaczków
Polski Związek Filatelistów