Federacja EuroJumelages
Pracowników Poczty Polskiej S.A.
Siedziba Federacji:  ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa
Adres do korespondencji
: Mieczysław Bulera, Jagiellończyka 4, 66-400  Gorzów Wlkp.  
m.bulera@poczta.onet.pl
FEDERACJA : GDAŃSK   GORZÓW WLKP.   KATOWICE   KIELCE   KOSZALIN  LUBLIN  ZABRZE  ZIELONA GÓRA

STOWARZYSZENIE "JUMELAGES" POCZTY POLSKIEJ
członek Federacji EuroJumelages Pracowników Poczty Polskiej

 
Sekcja Jumelages Gdańsk      
START NASZA SEKCJA STATUT WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA PROGRAM
         

pracujemy nad stroną, wersja testowa

  ul. Targ Rakowy 7/8
80-940 Gdańsk
 + 48 58 32 66 200
+48 502 012 429
KRS: 0000226157   

BP s.a. O/Gdańsk Jumelages
- 65 1320 1120 2437 1342 2000 0001

 

Obecna liczba członków Stowarzyszenia: 24

19.12.2007 r. wybory nowych władz Sekcji:

Najbliższe plany: Wrzesień 2008 - Spotkanie z sekcją z Limoges