Federacja EuroJumelages
Pracowników Poczty Polskiej S.A.
Siedziba Federacji:  ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa
Adres do korespondencji
: Mieczysław Bulera, Jagiellończyka 4, 66-400  Gorzów Wlkp.  
m.bulera@poczta.onet.pl
FEDERACJA : GDAŃSK   GORZÓW WLKP.   KATOWICE   KIELCE   KOSZALIN  LUBLIN  ZABRZE  ZIELONA GÓRA

Artykuły w prasie branżowej
 POCZTA POLSKA   GŁOS POCZTY      

POCZTA POLSKA

Oscar 2004

Oscar 2004\Oscar 2004

PROGRAM

REPORTAŻE

FOTOKRONIKA

PODZIĘKOWANIA


PRZEDRUK Z GŁOSU POCZTY - kwartalnika b. Dyrekcji Okręgu Poczty w Poznaniu

Od 22 do 25 lipca 2004 r. Towarzystwo Bliźniaczej Współpracy Europejskiej Pracowników Poczty JUMELAGES Sekcja w Gorzowie Wlkp. zorganizowało XV Międzynarodowy Rajd Rowerowo-Pieszy OSCAR 2004. W rajdzie, którego bazą wypadową był zabytkowy pałac z XVII w. położony w Garbiczu w województwie lubuskim, wzięło udział 197 pocztowców z Niemiec, Francji, Anglii, Włoch i Polski.

Do pięknie położonego między dwoma jeziorami Garbicza, oddalonego 11 km od Rzepina przyjechały reprezentacje Sekcji Jumelages z Chaumont, Dijon, Nancy, Nord-Isere, Paryża, Strasburga, Troyes - Francja, Darmstadt, Stuttgartu, Hannoveru, Halle, Karsluhe, Konstantz, Nurnberg, Munchen, Munster, Erfurtu, Wurzburga - Niemcy, York, Brighton - Anglia, Mediolan - Włochy, Koszalin, Lublin, Bielsko - Biała, Piła, Gorzów Wlkp. - Polska.

Uczestnicy rajdu pieszego i rowerowego podziwiali uroki powiatów sulęcińskiego, słubickiego i świebodzińskiego. 97 piechurów w ciągu dwóch dni łącznie przeszło ponad 2 tys. km. Najmłodszym uczestnikiem rajdu pieszego był 4-letni Emanuel Fohrer z Nurnberg, a najstarszym 76-letni Bruno Steinberg z Halle. W rajdzie rowerowym ogółem wzięło udział 100 osób. Pierwsza 40-osobowa grupa cyklistów pokonywała dziennie 130 km, natomiast druga 70 km. Wszyscy rowerzyści w ciągu dwóch dni przejechali ponad 15 tys. km, z czego najliczniejsza polska grupa przejechała ponad 7 tys. km i zdobyła statuetkę OSCARA 2004. Najmłodszym uczestnikiem rajdu był 18-letni Piotr Kisiel z Gorzowa Wlkp., a najstarszy, Andre Rousselot z Dijon, inicjator i założyciel OSCARA. Turystyka, sport i rekreacja połączyła pocztowców z Europy. XV Międzynarodowy Rajd Rowerowo - Pieszy OSCAR 2004 pokazał, że tak jest naprawdę. W przyszłym roku pocztowcy spotkają się ponownie. Tym razem w belgijskiej miejscowości Wenduine.

 

PROGRAM

REPORTAŻE

FOTOKRONIKA

PODZIĘKOWANIA