Federacja EuroJumelages
Pracowników Poczty Polskiej S.A.
Siedziba Federacji:  ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa
Adres do korespondencji
: Mieczysław Bulera, Jagiellończyka 4, 66-400  Gorzów Wlkp.  
m.bulera@poczta.onet.pl
FEDERACJA : GDAŃSK   GORZÓW WLKP.   KATOWICE   KIELCE   KOSZALIN  LUBLIN  ZABRZE  ZIELONA GÓRA

 

Kurs języka polskiego  w Lublinie

 W dniach 3-10.09.2006 r. Sekcja EuroJumelages pracowników Telekomunikacji Polskiej w Lublinie zorganizowała kurs języka polskiego dla EuroJumelages, w którym udział wzięło 10 osób z Francji , Anglii, Niemiec i Włoch.  Obcokrajowcy mieszkali i szkolili się w Ośrodku Europejskiego Domu Spotkań w Nasutowie (20 km od Lublina na skraju Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego).

Zajęcia językowe prowadzone w dwóch grupach - podstawowej  i zaawansowanej – przez specjalnie dobranych lektorów odbywały się w godzinach przedpołudniowych.

Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia filmów o najpiękniejszych zakątkach Lubelszczyzny jak Zamość, Kazimierz, Nałęczów czy Kozłówka, które następnie mieli możliwość podziwiać podczas popołudniowych wyjazdów. W ramach integracji środowiska lubelskiego EuroJumelages oraz prezentacji kultury polskiej zorganizowany został  wieczór folklorystyczny, w którym wzięli udział członkowie Sekcji EuroJumelages pracowników TP SA i  Poczty Polskiej. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele  kierownictwa COK Lublin z  Departamentu Księgowości Ogólnej.

Uczestnikom przekazano bardzo ciekawe materiały promocyjne w czterech językach dotyczące Regionu Lubelskiego otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie oraz Biura Promocji Miasta Lublina.

Potwierdzeniem udziału  w kursie językowym były świadectwa ukończenia, które wręczono wszystkim uczestnikom. 

Na zakończenie uczestnicy otrzymali pamiątkowe zdjęcie – rzec można rodzinne – na którym uwieczniono całą grupę wraz z lektorami i polskimi opiekunami, film upamiętniający wycieczkę oraz pobyt w Ośrodku EDS.

O tym, że kurs był bardzo udany najlepiej świadczy  podziękowanie jednego z uczestników P. Salvatore Falciano z Włoch, skierowane do Sekretariatu EuroJumelages w Paryżu.

Przewodniczący Sekcji

 Zdjęcia z kursu

 

                                                                             Madame Marie-Paule Richonnier
                                                                                                          President Uijpt
                                                                                               57 Rue De La Colonie
                                                                                                               75013 Paris
 
Object : course of Polonaise

  I wish to compliment on Szczech Janusz for the great job done for organizing our stay in Lublin during the Polish course. The week passed quickly, in a pleasant atmosphere, where the spirit of the "jeumellage" was highly perceived along with several cultural initiatives. My teacher, Izabella  Abramczuk gave us the opportunity to familiarize with their language, so difficult for us, not only with the preparation of appropriate material, but also answering our questions and repeating with patience when necessary.

I appreciated a lot all the efforts of the Polish group for making our stay very pleasant and instructive. 
Best regards,
 
                                                                                                           Falciano Salvatore
Powrót 
 
Foto Galeria
 

Czekając na wieczór folklorystyczny ...

Spacer w Nałęczowie ...

Na rynku w Kazimierzu ...

W Zamościu ...

Rozdanie świadectw ...

Brama Trynitarska w Lublinie


Przewodniczący Sekcji EuroJumelages
Pracowników TP s.a.


Pamiątkowe zdjęcie z Nałęczowa