TRZECIE OKO

„Trzecie oko” to pomysł na zwiększenie aktywności osób zależnych w życiu społecznym z wykorzys- taniem współczesnej technologii transmisji obrazu i dźwięku.  Przewodnik przemieszcza się po okolicy i transmituje obraz i dźwięk online do komputera osoby zależnej. Obie osoby utrzymują stały kontakt głosowy, co umożliwia wspólne podejmowanie decyzji m.in. o kierunku poruszania się przewodnika.

Fakty i liczby

Wskaźniki 2 zestawy video-audio do streamingu online 4 transmisje publiczne - 60 widzów w  siedzibie  TWK, 180 widzów online 15 transmisji indywidualnych - 1 do 1 1 psycholog, 2 przewodników, 3 osoby zależne Raport z testowania innowacji Opiekun merytoryczny: Urszula Olszowska Opiekun technologiczny: Adam Poholski Opiekun z ramienia Grantodawcy: Agata Bluj Czas testowania: 18.06-18.12.2018 Partner medialny :  

Info

Projekt grantowy „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” realizowany jest przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w partnerstwie z Gminą Miasta Gdynia, Miastem st. Warszawa oraz ECORYS Polska Sp. z o.o. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu grantowego nr POWR.04.01.00- 00-I071/15  zawartej z Ministrem Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego are.
TRZECIE OKO
TWK Slubice Pilsudskiego 3-4/13 69-100 Slubice   tel. 515 274 150, twkslubice@jumelages.org.pl