OSCAR 2021 	 WROCŁAW 28.06 - 02.07.2021
OSCAR 2021 VIRTUAL PL Wszystkim, którzy nie mogą przybyć do Wrocławia proponujemy udział w naszym rajdzie w formule WIRTUALNEJ DE Alle, die nicht nach WROCŁAW kommen können, sind eingeladen, an unserer Tour in der VIRTUELLEN Formel teilzunehmen FR Tous ceux qui ne peuvent pas venir à Wrocław sont invités à participer à notre rallye dans la formule VIRTUELLE EN All, who can‘t come to Wrocław, are invited to take part in our rally in the VIRTUAL formula
OSCAR 2021 	 WROCŁAW 28.06 - 02.07.2021
OSCAR 2021 VIRTUAL PL Wszystkim, którzy nie mogą przybyć do Wrocławia proponujemy udział w naszym rajdzie w formule WIRTUALNEJ DE Alle, die nicht nach WROCŁAW kommen können, sind eingeladen, an unserer Tour in der VIRTUELLEN Formel teilzunehmen FR Tous ceux qui ne peuvent pas venir à Wrocław sont invités à participer à notre rallye dans la formule VIRTUELLE EN All, who can‘t come to Wrocław, are invited to take part in our rally in the VIRTUAL formula Pytania/Fragen/Questions? apoholski@windowslive.com