Email: apoholski@jumelages.org.pl  adres  do korespondencji: Jagiellończyka 4, 66-400  Gorzów Wlkp.
Stowarzyszenie EuroJumelages
Członek europejskiej Unii Eurojumelages od 1995 r.
ronika
2013
Polecamy
Projekt  „Berlin 2012 – czyli jak zwiedzić miasto w jeden dzień?”
Rada Administracyjna Stowarzyszenia EuroJumelages na zebraniu w dn. 06 marca 2012 roku podjęła cji
cyklu jednodniowych wyjazdów turystyczno - krajoznawczo - edukacyjnych do Berlina i w jego okolice.
Głównym założeniem projektu jest rozpropagowanie działalności stowarzyszenia i ruchu europejskiego
Jumelages wśród pracowników Poczty Polskiej S.A. województwa lubuskiego
Środki transportu: – kolej (PKP i DB); przy dużej liczbie uczestników autokar lub dojazd kombinowany;
możliwy dojazd własny; Ostateczna informacja o środku transportu i trasie dojazdu będzie rozsyłana
uczestnikom po zamknięciu listy zgłoszeń.
Termin 3a – Data: 13 maja – Program: Piknik na lotnisku Berlin-Brandenburg
Program: Przejazd na lotnisko BBI, udział w pikniku, w drodze powrotnej zwiedzanie według potrzeb
 uczestników wyjazdu
Termin zgłoszeń: 04 maja . Odpłatność 45 złotych – członkowie stowarzyszenia, dzieci członków
stowarzyszenia, 60 zł - pozostałe osoby.  
Zakupy na terenie pikniku we własnym zakresie
Wpłaty gotówką lub na konto Stowarzyszenia po potwierdzeniu wpisania na listę uczestników.