Email: apoholski@jumelages.org.pl  adres  do korespondencji: Jagiellończyka 4, 66-400  Gorzów Wlkp.
Stowarzyszenie EuroJumelages
Członek europejskiej Unii EuroJumelages od 1995 r.
ronika
Polecamy
Zabawa karnawałowa - 11 lutego
W dniu 11 lutego w restauracji “Komoda” w Gorzowie Wlkp. odbyła się zabawa karnawałowa. W części pierwszej
Rada Administracyjna przedstawiła plan działalności Stowarzyszenia na rok 2012. Osoby odpowiedzialne za
realizację poszczegółnych projektów omówiły najważniejsze założenia każdego z nich.
Pierwszą częśc spotkania zakończono pamiątkową “rodzinna” fotografią.
W spotkaniu wzięło udział 50 członków i sympatyków Naszego Stowarzyszenia
Sekretarz
Adam Poholski