Email: apoholski@jumelages.org.pl  adres  do korespondencji: Jagiellończyka 4, 66-400  Gorzów Wlkp.
Stowarzyszenie EuroJumelages
Członek europejskiej Unii EuroJumelages od 1995 r.
ronika
Polecamy
Konferencja energetyczna - 04-06 maja
W dniach 04-06 maja w Steinhoefel koło Fuerstenwalde odbyła się konferencja energetyczna z udziałem
mieszkańców Nowej Amerika.
Nasze stowarzyszenie reprezentował Adam Poholski oraz zaproszeni goście Iwona Jankowiak, Anna Walaszczyk i
Jacek Walaszczyk (CN Kopernik w Warszawie)
Celem konferencji było znalezienie odpowiedzi na pytania:
1. Jak ograniczyc produkcję energii ze źródeł nieodnawialnych?
2. Jak zwiększyc produkcję energii ze źródeł odnawialnych?
3. Jak wyzwolic energię drzemiącą w mieszkańcach Nowej Amerika?
Uczestnikami konferencji były również niemieckie organizacje ekologiczne protestujące przeciw planowanemu
składowaniu na terenie Brandenburgii w podziemnych zbiornikach skroplonego dwutlenku węgla.
.