Email: apoholski@jumelages.org.pl  adres  do korespondencji: Jagiellończyka 4, 66-400  Gorzów Wlkp.
Stowarzyszenie EuroJumelages
Członek europejskiej Unii EuroJumelages od 1995 r.
ronika
Polecamy
19-20 maja - Udzial w warsztatach “Skuteczne pozyskiwanie ......
W warsztatach organizowanych przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach w ramach
projektu “Podaj dalej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nasze Stowarzyszenie reprezentował
Leszek Szpak.
....................................................... (więcej szczegółów wkrótce)
Sekretarz
Adam Poholski