2012
II Międzynarodowy Rajd rowerowo-pieszy EuroJumelages Nysa-Odra 2012


      
  PROGRAM

Logo Rajdu Nysa Odra 2012
 

  29 sierpnia - przyjazd uczestników do Słubic i zakwaterowanie -  Hotel “Horda”

  30 sierpnia - przejazd Słubice/Frankfurt/O - Kostrzyn n/O ok. 40 km

  31 sierpnia - przejazd Kostrzyn n/Odrą - Cedynia - ok. 60 km

  01 września - przejazd Cedynia - Wriezen - około 45 km
                            i powrót do Słubic - (Bus)

  02 września - zakończenie rajdu

 
                                         Komandor rajdu: Adam Poholski