Email: apoholski@jumelages.org.pl  adres  do korespondencji: Jagiellończyka 4, 66-400  Gorzów Wlkp.
Stowarzyszenie EuroJumelages
Członek europejskiej Unii EuroJumelages od 1995 r.
ronika
Polecamy
Konferencja transgraniczna organizacji pozarządowych  - Słubice 24-26 lutego
W budynku  Collegium Polonicum w Słubicach odbyła się transgraniczna konferencja organizacji
pozarządowych z udziałem europosłów i polityków z Niemiec.
W trakcie konferencji odbyły się dyskusje i rozmowy plenarne na temat perspektyw obniżenia barier
biurokratycznych współpracy transgranicznej pomiędzy organizacjami pozarządowymi.
Nasze stowarzyszenie reprezentował kolega Adam Poholski
Uczestnicy konferencji opracowali wspólny dokument adresowany do władz lokalnych, państwowych i
komisji europejskiej z postulatami w sprawie podjęcia działań o uproszczenie procedur aplikacyjnych i
refinansowania w programach wsparcia współpracy transgranicznej na lata 2014-2020