Email: apoholski@jumelages.org.pl  adres  do korespondencji: Jagiellończyka 4, 66-400  Gorzów Wlkp.
Stowarzyszenie EuroJumelages
Członek europejskiej Unii EuroJumelages od 1995 r.
ronika
Polecamy
Zmarł Hans Winkel  - 12 marca
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o
śmierci kolegi Hansa Winkel.
Hans Winkel wspólnie z Alexandrem Chapee
w roku 1959 zapoczątkował istnienie
europejskiego ruchu Jumelages.
W imieniu własnym i członków naszego
stowarzyszenia, którzy chcą kontynuowac
jego dzieło, składam wyrazy współczucia
wszystkim Jumelersom
Przewodnicząca
Róza Bobrowska
Pogrzeb Hansa Winkela odbył się w dn. 22 marca 2012 roku w Reinheim. Stowarzyszenie
EuroJumelages w Gorzowie Wlkp. reprezentował kolega Mieczysław Bulera.