Email: apoholski@jumelages.org.pl  adres  do korespondencji: Jagiellończyka 4, 66-400  Gorzów Wlkp.
Stowarzyszenie EuroJumelages
Członek europejskiej Unii EuroJumelages od 1995 r.
ronika
Polecamy
Spotkanie Rady Administracyjnej Eurojumelages w Bradze (Portugalia)
W dniach 28 maja - 03 czerwca odbędzie się
zebranie Rady Administracyjnej Eurojumelages
Z uwagi na trudną sytuację finansową
Stowarzyszenia nie rozważamy udziału naszego
przedstawiciela w spotkaniu.