Email: apoholski@jumelages.org.pl  adres  do korespondencji: Jagiellończyka 4, 66-400  Gorzów Wlkp.
Stowarzyszenie EuroJumelages
Członek europejskiej Unii EuroJumelages od 1995 r.
ronika
Polecamy
Warsztaty w Borui Nowej - 23-25 marca
W dniach 23-25 marca w Borui Nowej k/Nowego Tomyśla
odbyły się warsztaty grupy roboczej “edukacja” projektu
Nowa Amerika. Nasze stowarzyszenie reprezentowali:
Adam Poholski, Urszula Olszowska, Leszek Szpak
Celem spotkania było przygotowanie projektu cyklu działań
edukacyjnych dla obywateli Nowej Ameriki.
W trakcie spotkania opracowano zarysy przyszłego
Uniwersytaetu Nowej Ameriki z siedzibą w SłubFurcie.
Członkowie Naszego Stowarzyszenia zostali wyznaczeni do pracy:
*  w Katedrze Łączności: projekt o nazwie roboczej
Listy z Nowej Ameryki (d)o przyszłości”  - z planowanym współudziałem Poczty Polskiej S.A.
* w Zakładzie Administracji: w dziale socjalnym - działanośc rekreacyjna
Więcej szczegółów wkrótce ........
.