Email: apoholski@jumelages.org.pl  adres  do korespondencji: Jagiellończyka 4, 66-400  Gorzów Wlkp.
Stowarzyszenie EuroJumelages
Członek europejskiej Unii EuroJumelages od 1995 r.
ronika
Polecamy
Zmarł Andrzej Wersty  - 24 marca
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o
śmierci kolegi Andrzeja Werstego (l. 63).
Andrzej był członkiem Naszego
Stowarzyszenia od marca 1998 roku
W imieniu własnym i członków naszego
stowarzyszenia, składam wyrazy współczucia
rodzinie Andrzeja
Przewodnicząca
Róza Bobrowska
Pogrzeb Andrzeja odbył się w dn. 29 marca 2012 roku w Gorzowie Wielkopolskim.