Email: apoholski@jumelages.org.pl  adres  do korespondencji: Jagiellończyka 4, 66-400  Gorzów Wlkp.
Stowarzyszenie EuroJumelages
Członek europejskiej Unii EuroJumelages od 1995 r.
ronika
Polecamy
24 stycznia - Spotkanie z trenerem-koordynatorem projektu “PODAJ DALEJ”
W budynku przy Jagiellończyka 4 odbyło się spotkanie z Panią Honoratą Ruban trenerem-
koordynatorem zorganizowane przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach w ramach
projektu “Podaj dalej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Tematem spotkania była próba odnalezienia sposobów dofinansowania i promocji działalności Naszego
Stowarzyszenia. Spotkanie trwało 2 godziny. W czasie prelekcji zapoznaliśmy się z programami
biznesowymi, administracji rządowej i samorządowej wspierającymi działalnośc organizacji
pozarządowych.
Otrzymaliśmy również zbiór wydawnictw tematycznych do rozdysponowania wśród członków
Stowarzyszenia.
Sekretarz
Adam Poholski