Email: apoholski@jumelages.org.pl  adres  do korespondencji: Jagiellończyka 4, 66-400  Gorzów Wlkp.
Stowarzyszenie EuroJumelages
Członek europejskiej Unii EuroJumelages od 1995 r.
ronika
Polecamy
14-15 stycznia  - Udział w szkoleniu “Współpraca Międzysektorowa” 
W szkoleniu organizowanym przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach w ramach projektu
“Podaj dalej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 wzięli udział:
Adam Poholski - skeretarz/skarbnik
Urszula Olszowska - zastępca skarbnika
W ramach dwudniowych warsztatów odbyły się zajęcia teoretyczne w zakresie aspektów prawnych i
możliwościach współpracy organizacji pozarządowych z administracją i biznesem
Sekretarz
Adam Poholski