Email: apoholski@jumelages.org.pl  adres  do korespondencji: Jagiellończyka 4, 66-400  Gorzów Wlkp.
Stowarzyszenie EuroJumelages
Członek europejskiej Unii EuroJumelages od 1995 r.
ronika
Polecamy
11-12 lutego i 10-11 marca  - Udział w warsztatach “Pozyskiwanie środków zewnętrznych” 
W warsztatach organizowanych przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach w ramach projektu
“Podaj dalej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
wezmą udział:
Adam Poholski - skeretarz/skarbnik
Urszula Olszowska - zastępca skarbnika
W ramach czterodniowych warsztatów odędą się zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie pozyskiwania
środków zewnętrznych na wsparcie działalności organizacji pozarządowych.
Sekretarz
Adam Poholski