Email: apoholski@jumelages.org.pladres do korespondencji: Jagiellończyka 4, 66-400  Gorzów Wlkp.
Stowarzyszenie EuroJumelages
Członek europejskiej Unii EuroJumelages od 1995 r.
ronika
O godz. 19:00 w restauracji Komoda w Gorzowie Wlkp. rozpoczęło
się Zebranie Ogólne członków Naszego stowarzyszenia.
Na wstępie kolega Józef Tomala poprosił zebranych o uczczenie
minutą ciszy pamięci niedawno zmarłego kolegi Stanisława Adamusa
Następnie Przewodniczący złożył sprawozdanie z działalności w roku
2010, omówił plany na rok 2011 i złożył wszystkim noworoczne
życzenia zdrowia i wszelkiej pomyslności
Zebranie Ogólne 18 lutego 2011