Email: apoholski@jumelages.org.pladres do korespondencji: Jagiellończyka 4, 66-400  Gorzów Wlkp.
Stowarzyszenie EuroJumelages
Członek europejskiej Unii EuroJumelages od 1995 r.
ronika
15-18 września - XX-lecie EuroJumelages w Polsce
Informacje o obchodach na stronie xxlat.jumelages.org.pl