Email: apoholski@jumelages.org.pladres do korespondencji: Jagiellończyka 4, 66-400  Gorzów Wlkp.
Stowarzyszenie EuroJumelages
Członek europejskiej Unii EuroJumelages od 1995 r.
ronika
20-26 czerwca - Rajd rowerowo-pieszy EuroJumelages - Oscar 2011
20 czerwca
6:00 - zbiorka uczestników, wyjazd z Gorzowa, przyjazd do Kassel
21 czerwca
po śniadaniu wyjazd do Merlimont, Pas de Calais
wieczorem - otwarcie Rajdu OSCAR 2011
22 czerwca
Rajdowe zmagania:
Rowerzyści gr I - 100 km, gr II 50-60 km
Piechurzy gr I - 22 km, gr II 12-14 km
23 czerwca
Rajdowe zmagania:
Rowerzyści gr I - 100 km, gr II 50-60 km
Piechurzy gr I - 22 km, gr II 12-14 km
“Wieczór polski”
24 czerwca
Wycieczka autokarowa
Uroczyste podsumowanie wyników i zakończenie rajdu
25 czerwca
Po śniadaniu wyjazd na nocleg w okolicach Hannoveru
26 czerwca
Śniadanie i powrót do Gorzowa w godzinach wieczornych