Email: apoholski@jumelages.org.pladres do korespondencji: Jagiellończyka 4, 66-400  Gorzów Wlkp.
Stowarzyszenie EuroJumelages
Członek europejskiej Unii EuroJumelages od 1995 r.
ronika
11-15 września - Rajd rowerowy NYSA-ODRA
Koleżanki i Koledzy 
Gorzów Wlkp., 11 marca 2011 r.
W imieniu Rady Administracyjnej i własnym mam przyjemność zaprosić
członków naszego stowarzyszenia i ich rodziny na
Pierwszy Rajd Rowerowy EuroJumelages NYSA-ODRA  11-15 września 2011
PROGRAM RAJDU:
11 września – przyjazd do Zgorzelca i zakwaterowanie w hotelu
12 września – wyjazd rowerami na trasę do Bad Muskau
- 67 km
13 września  - wyjazd rowerami na trasę do Guben         
- 65 km
14 września -  wyjazd rowerami na trasę do Frankfurt nad Odrą  
- 68 km
15 września - po śniadaniu wyjazd uczestników
Przejazd odbywać się będzie etapami międzynarodową drogą rowerową (droga asfaltowa wzdłuż Nysy i Odry) położoną po stronie niemieckiej. Noclegi w obiektach po polskiej stronie granicy. Zapewniamy transport uczestników i rowerów z Gorzowa Wlkp. na miejsce startu i ze  Słubic do Gorzowa Wlkp.
Wieczorami czas wolny na indywidualne zwiedzanie.Udział w rajdzie zapowiedzieli już nasi przyjaciele z Niemiec i Francji. 
Z pozdrowieniami za Radę Administracyjną
Przewodniczący Sekcji Mieczysław Bulera