Email: apoholski@jumelages.org.pladres do korespondencji: Jagiellończyka 4, 66-400  Gorzów Wlkp.
Stowarzyszenie EuroJumelages
Członek europejskiej Unii EuroJumelages od 1995 r.
ronika
Udział w obchodach XX-lecia Sekcji Jumelages w Kielcach
Na zaproszenie Sekcji Kieleckiej EuroJumelages TP S.A. uczestniczyliśmy
w obchodach jej XX-lecia.
Nasze stowarzyszenie reprezentowali koledzy:
Mieczysław Bulera
Mieczysław Pióro
wkrótce foto