Federacja EuroJumelages
Pracowników Poczty Polskiej S.A.
Siedziba Federacji:  ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa
Adres do korespondencji
: Mieczysław Bulera, Jagiellończyka 4, 66-400  Gorzów Wlkp.  
m.bulera@poczta.onet.pl
FEDERACJA : GDAŃSK   GORZÓW WLKP.   KATOWICE   KIELCE   KOSZALIN  LUBLIN  ZABRZE  ZIELONA GÓRA

Udział naszego przedstawiciela w III Kongresie Jumelages w Ofir - Portugalia 1992 r.
treść przemówienia


Portugalia - Ofir 24.10.1992 r.

Panie i Panowie !

Drodzy Przyjaciele Jumeleurs !

Bardzo się cieszę, że po raz pierwszy Polska może uczestniczyć w Międzynarodowym Kongresie Jumelages P.T.T.
Jestem tutaj dzięki Francuskiej Federacji przy szczególnie dużej, osobistej pomocy V-ce Przewodniczącego Unii Międzynarodowej Jumelages PTT - Pana Jean LUBYJ i Przewodniczącego Federacji Francuskiej Pana Claude GIROUX. Dziękuję im za to. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że mogliśmy tu przybyć.Dziękuję też Przyjaciołom portugalskim, którzy zorganizowali nam wszystkim udany pobyt.
                W Europie powstała nowa sytuacja a ruch Jumelages bez wątpienia przyczyni się do powstania nowych kontaktów i przyjaźni ponad granicami państw. Wyrażam nadzieję, że w krótkiej przyszłości Polska będzie mogła oficjalnie dołączyć do europejskiej rodziny Jumelages.
W Polsce działa już dobrze kilka sekcji. Kielce współpracują  z Lyonem, Gorzów w Dijon. Istniej też współpraca pomiędzy Łodzią i Paryżem, Wrocławiem i Hamburgiem, Poznaniem i Hannoverem. Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi krajami.,
                Pozdrawiam przyjaciół z Francji i Niemiec. Pozdrawiam wszystkich gorąco. Życzymy sobie nowych sukcesów w kontaktach między narodami.
 

Niech żyje Jumelages, Mieczysław Bulera