1990
Początek współpracy


"Przyjaźń zmienia oblicze świata, a świat zorganizowany przez przyjaźń zmienia nas samych"

17 kwietnia 1990 r. to data szczególna dla naszej federacji, Właśnie w tym dniu 17.04.1990 r., przewodniczący niezależnego Związku Zawodowego "Solidarność" przy Dyrekcji Wojewódzkiej P.P.T.T. w Gorzowie Wlkp. wysyła list z propozycja nawiązania wspólnych kontaktów z pocztowcami francuskimi. List adresowany jest do Dyrekcji Poczty i Telekomunikacji w Reims . List zawiera ofertę:
1. Współpracy związkowej.
2. Wymianę doświadczeń zawodowych
3. Wymianę turystyczną.
28 maja 1990 r. nadchodzi odpowiedź z Paryża, ponieważ tam, na ręce pana Prezydenta Francuskiej Federacji "Jumelages" Clauda Giroux - nasz list z dnia 17.04.1990 został przekazany. Odpowiedź jest bardzo przychylna. Jest to początek przyjaźni i wspólnych kontaktów z naszymi kolegami i koleżankami z Francji.
_____________________

"Propozycje miast z którymi możemy nawiązać współpracę"
Tłumaczenie listu z dnia 28 maja 1990 r. nadesłanego z Paryża.

Drogi Panie.
Wasz list z 17.04.90 zaadresowany do Dyrekcji PTT z Reims w którym wyrażacie ochotę na nawiązanie kontaktów z kolegami francuskimi został przekazany mojej osobie.
Chciałbym sprecyzować, że istnieje Francuska Federacja Europejskiej Współpracy Bliźniaczej PTT /której jestem przewodniczącym/ która zrzesza na dziś 72 stowarzyszenia lokalne z całego kraju.
Staraniem Federacji jest zbliżenie personelu PTT na planie życia rodzinnego i wymiany doświadczeń pomiędzy biurami /urzędami/ PTT nawet całego świata.
Wasza prośba odpowiada założeniom programowym naszego ruchu a ja jestem gotowy, by pomóc w realizacji waszej prośby. Istnieje Europejskie Towarzystwo Bliźniaczej Współpracy PTT w Reims. Są i inne liczne zwłaszcza w sektorze Północno - Wschodnim Francji np.: w Chalon nad Marną, w Epinol, w Metz, w Nancy, w Strasburgu, w Dijon gdzie również jestem przewodniczącym.
Pozostaję do waszej dyspozycji jeśli chodzi o wszelkie niezbędne wskazówki i informacje, które chcielibyście otrzymać. Wskażcie region lub miasto, z którym chcielibyście nawiązać kontakt. W oczekiwaniu na list i spotkanie proszę przyjąć moje najlepsze życzenia.

Claude Giroux - Prezydent F.F.J.P.T.T.
______________________

"A więc Dijon"
Tłumaczenie listu z dnia 15.06.1990 r.

Pan Claude Giroux Paryż

Z dużym zadowoleniem przyjąłem Pańską odpowiedź na nasza propozycję nawiązania kontaktów na planie życia rodzinnego i wymiany doświadczeń zawodowych.
Drogi Panie. Zostałem wyznaczony przez naszą organizację związkową NSZZ Solidarność do współpracy i kontaktów z zagranicą.
Niniejszym zwracam się do pana z prośbą o wskazanie miasta z którym chętnie nawiążemy kontakt. Byłoby nam miło, gdyby była to miejscowość zrzeszona w Europejskim Towarzystwie Bliźniaczej Współpracy, w której Pan osobiście jest przewodniczącym.
Jednocześnie zapraszam Pana oraz 20 osobową grupę pocztowców w imieniu naszej organizacji związkowej, do złożenia 10 dniowej wizyty w naszym mieście. Proponujemy miesiąc wrzesień br. Zabezpieczamy noclegi i wyżywienie w naszym ośrodku wypoczynkowych położonym w Lubniewicach nad jeziorem w lesie sosnowym.
Spotkanie to pozwoli nam uściślić naszą ewentualną przyszłą współpracę na planie życia rodzinnego i zawodowego i nasze lepsze poznanie się. Dla nas jest bardzo trudno wybrać związek oraz region we Francji dlatego pragniemy skorzystać z pańskiej porady.
Dla ułatwienia pozwolę sobie przedstawić kilka informacji o regionie gorzowskim. Gorzów jest miastem wojewódzkim, jednym z 49 województw, liczy 130 tys. mieszkańców. Nasze województwo położone jest na terenie graniczącym ze wschodnią granicą Niemiec z głównym przejściem granicznym w Świecku. Jest to region jezior i lasów gdzie przemysł rozwija się raczej w środowiskach miejskich.
Jeżeli propozycja nasza zostanie przyjęta przez Was, zechce Pan powiadomić nas w jakim terminie będziecie mogli przyjechać  i jakim środkiem lokomocji. Nasza rewizyta byłaby możliwa w przyszłym roku w miesiącu lipcu lub sierpniu.

Na zakończenie chciałbym zapewnić Pana o moich wyrazach szacunku.
Pełnomocnik do spraw współpracy i kontaktów z zagranicą NSZZ Solidarność Mieczysław Bulera

______________________

Organizacja Bliźniaczej Współpracy Europejskiej Pracowników Poczty i Telekomunikacji działa we Francji juz 30 lat i zrzesza 72 Stowarzyszenia lokalne. Działalność tej organizacji jest wolna od spraw politycznych i związkowych. komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność", w lipcu 1990 r. otrzymała z Dijon zaproszenie dla 6-osobowej delegacji z Gorzowa na Międzynarodowe spotkanie członków "Jumelage".
______________________

"Zaproszenie do Dijon"
Tłumaczenie listu z lipca 1990 r.

NSZZ Solidarność Komisja Zakładowa przy Dyrekcji Wojewódzkiej PPTiT

Drogi Panie.
Dziękuję panu bardzo szczerze za list, który był do mnie adresowany skupiający nasz projekt bliźniaczej współpracy francusko-polskiej. Akceptuję bardzo chętnie wasze zaproszenie i aktualnie rozważam sposób naszej podróży do Gorzowa.
Chciałbym jednakże Panu wskazać, że sekcja w Dijon Bliźniaczej Współpracy Europejskiej PTT w Dijon, organizuje wielkie międzynarodowe spotkanie od 7 do 10 września 1990 r. uczestników bliźniaczej współpracy z RFN, NRD, Anglii, Włoch, Portugalii, Szwajcarii i Francji.
To będzie jak myślę, dobra okazja dla Was aby zapoznać się z francuską i międzynarodową współpracą, również z filozofią naszego ruchu nauczającego - propagującego przyjaźń i braterstwo wśród uczestników Bliźniaczej Współpracy Europejskiej PTT.
Dlatego też z dużą przyjemnością zapraszam małą delegację kolegów polskich /od 4 do 6 osób/ na nasze spotkanie /złożenie wizyty/ od 7 do 10 września 1990 r. w Dijon.
Mam świadomość, że termin jest bardzo krótki, ale mam nadzieję, że Wasz przyjazd bedzie możliwy. koszty związane z Waszym pobytem w Dijon  będą pokryte przez nasz związek.
W oczekiwaniu na nasze spotkanie z tej okazji, proszę przyjąć moje najlepsze życzenia.

Le President C.Giroux

 

Pierwsza wizyta w Dijon