1990
Pierwsza wizyta w Dijon


Spotkanie w Dijon 1990W dniu 5 września 1990 r. do Dijon udaje się delegacja w składzie: Stanisław Kisiel - Z-ca Dyrektora, Piotr Steblin-Kamiński - Przewodniczący Rady Załogi, Mieczysław Bulera - Pełnomocnik ds. współpracy i kontaktów z zagranicą KZ NSZZ "Solidarność",Jolanta Wiśniewska - członek NSZZ "Solidarność". oraz Bronisława Kochanowska-Gwiazdowska - tłumacz, Zbigniew Wrotek - kierowca.