Federacja EuroJumelages
Pracowników Poczty Polskiej S.A.
Siedziba Federacji:  ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa
Adres do korespondencji
: Mieczysław Bulera, Jagiellończyka 4, 66-400  Gorzów Wlkp.  
m.bulera@poczta.onet.pl
FEDERACJA : GDAŃSK   GORZÓW WLKP.   KATOWICE   KIELCE   KOSZALIN  LUBLIN  ZABRZE  ZIELONA GÓRA

Zebranie ogólne 2010

Zebranie ogólne członków Sekcji odbyło się w dniu 12 lutego 2010 roku w Restauracji „MARMI” w Gorzowie Wlkp. 

Udział wzięło 40 członków Stowarzyszenia.
Zebranie poprowadził Przewodniczący Mieczysław Bulera. Na wstępie powitał uczestników zebrania, przedstawił nowych członków: Joannę i  Roberta oraz Piotra. Następnie omówił zadania zrealizowane w roku 2009, sytuację finansową organizacji oraz plany działania na rok 2010.

Po uroczystym toaście rozpoczęła się zabawa przy muzyce
  Zebranie 2010