Siedziba Federacji:  ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa
Adres do korespondencji:         Mieczysław Bulera, Jagiellończyka 4, 66-400  Gorzów Wlkp.  m.bulera@poczta.onet.pl 
Federacja Eurojumelages
Pracowników Poczty Polskiej
Patronat sprawuje
Członek europejskiej Unii Eurojumelages od 1995 r.
Kongres Unii Międzynarodowej Eurojumelages
Wisła 07-10 października 2010
1990