Federacja EuroJumelages
Pracowników Poczty Polskiej S.A.
Siedziba Federacji:  ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa
Adres do korespondencji
: Mieczysław Bulera, Jagiellończyka 4, 66-400  Gorzów Wlkp.  
m.bulera@poczta.onet.pl
FEDERACJA : GDAŃSK   GORZÓW WLKP.   KATOWICE   KIELCE   KOSZALIN  LUBLIN  ZABRZE  ZIELONA GÓRA

50-lecie EuroJumelages w Koln

Na zaproszenie przyjaciół z Sekcji z Darmstadt Federację EJ PPP S.A. reprezentował Przewodniczący Mieczysław Bulera na głównej uroczystości 50-lecia Jumelages w Darmstadt w dniu 09 listopada 2009 r.

Zaproszenie na spotkanie
Fot.1. Zaproszenie przesłane przez Fabrice Combier - Sekcja Darmstadt Fot.2. Zaproszenie przesłane przez prof. dr Dorinę Suflet

OFICJALNA INFORMACJA O SPOTKANIU W KOLN (na stronie EuroJumelages)