Federacja EuroJumelages
Pracowników Poczty Polskiej S.A.
Siedziba Federacji:  ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa
Adres do korespondencji
: Mieczysław Bulera, Jagiellończyka 4, 66-400  Gorzów Wlkp.  
m.bulera@poczta.onet.pl
FEDERACJA : GDAŃSK   GORZÓW WLKP.   KATOWICE   KIELCE   KOSZALIN  LUBLIN  ZABRZE  ZIELONA GÓRA

IV Rajd Rowerowy Jumelages Garbicz 2004

20 - 23 MAJA 2004r.

PROGRAM

20.05 /czwartek/

 

21.05 /piątek/

 

22.05. /sobota/

godz. 16.00 - /posesja RUP-Jagiellończyka 4/– wyjazd autokaru do Garbicza
godz. 17.30 - przyjazd do Garbicza i zakwaterowanie w Pałacu MAGNAT
godz. 20.00 - SPOTKANIE INTEGRACYJNE z udziałem Dyrekcji RUP oraz przedstawicieli Sekcji gorzowskiej Jumelages  - ogłoszenie wyników rajdu rowerowego

godz. 20.30 -  UROCZYSTA KOLACJA i -  wieczór  taneczny

23.05. / niedziela/

godz.   8.00 – 9.00 – śniadanie / stół szwedzki /
godz. 10.00 – pożegnanie gości.
godz. 11.00 – wyjazd autokaru do Gorzowa Wlkp.

czwartek

Świadczenia:
1. Wyżywienie:  - UROCZYSTA KOLACJA  dnia 22.05

2. Nocleg 22/23.05.
3. Dobra muzyka i śpiew

4. Śniadanie  dnia 23.05.

 

* Na początek strony *

FOTOKRONIKA

Flagi nad bramą wjazdową
do pałacu "Magnat"

Rajdowcy przed bramą

Trofea o które przyszło walczyć

Na trasie

Postój w Łagowie

Punkt kontrolny w Smogórach

Goście Honorowi Rajdu

 

 

Uroczyste zakończenie rajdu

 

 

Zwycięzcy Jan i Aneta

 

     

* Na początek strony *

(c) Alojzy 2004