13 listopada - Walne zebranie TWK Słubice Słubice, 20 PAŹDZIERNIKA 2020 roku Nasz znak: TWK-2020/06 Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym TWK Słubice Zgodnie zapisami § 15.3 Statutu Stowarzyszenia seniorów i osób z niepełnosprawnością TWK Słubice, zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze TWK Słubice, które odbędzie się w dniu 13 Listopada (piątek) o godz. 17:00 (II termin o godz. 17:30) w Sali Konferencyjnej Centrum Organizacji Piłsudskiego 3-4 w Słubicach Przed zebraniem będzie możliwość uregulowania zaległych i bieżących składek członkowskich Szczegółowy program zebrania znajduje się poniżej W imieniu Zarządu serdecznie zapraszam do udziału w zebraniu Adam Poholski- sekretarz xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Porządek zebrania: 13 listopada 2020 roku Cześć I. od 16:40 rejestracja uczestników 17:00 – Rozpoczęcie zebrania; (w przypadku braku quorum - II termin zebrania o godz. 17:30) 1. Stwierdzenie ważności zebrania, wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta 2. Przyjęcie porządku obrad Informacja Zarządu – Adam Poholski 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2020 4.1. Stwierdzenie prawa do możliwości podjęcia uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia 4.2. Dyskusja 4.3. Dyskusja nad sposobem przekazania majątku stowarzyszenia 4.4 Wyznaczenie komisarza-likwidatora 4.5 Głosowanie 4.6. Odczytanie uchwały Część końcowa Wystąpienie członka Zarządu lub komisarza-likwidatora Sprawy bieżące, dyskusja, głosowania Zakończenie zebrania