Plener 2
- 14 września Chojna
Zadanie jest wspófinansowane  ze środków   Województwa Lubuskiego