Plener 3
Zadanie jest wspófinansowane  ze środków   Województwa Lubuskiego