Plener 3 -
Nowa Sól / Zielona Góra
Zadanie jest wspófinansowane  ze środków   Województwa Lubuskiego