Plener 2 - Wrocław
Zadanie jest wspófinansowane  ze środków   Województwa Lubuskiego