2012
Lubuska Sieć Wspólpracy Organizacji Pozarządowych  W dn. 26 listopada 2012 roku w siedzibie Lubuskiego Centrum Woluntariatu, przy ul. Moniuszki 29 w Gorzowie Wlkp. odbyło się pierwsze spotkanie grupy organizacji pozarządowych skupionych w projekcie go NGO  -Lubuska Sieć Współpracy

Omówiono założenia programu, zasady uczestnictwa i inne istotne szczegóły. Następne spotkanie odbędzie się w lutym roku 2013

Na spotkaniu EuroJumelages reprezentowali koledzy: Leszek Szpak i Adam Poholski