2012
Warsztaty "Zarządzanie organizacja pozarządową"  Warsztaty odbyły się w Hotelu Horda w Słubicach w dniach 24-25 listopada 2012
Nasze stowarzyszenie reprezentowali: Urszula Olszowska i Adam Poholski

Tematy szkolenia:
Struktura organizacji, Elementy życia organizacji, Funkcje zarządzania, Obszary zarządzania, Typy planowania, Cykl planowania, Planowanie finansowe, Oddziaływanie instytucjonalne organizacji, Odpowiedzialność za planowanie i monitoring, Kierowanie i motywowanie, Rozwój pracowników

Warsztaty prowadziła trenerka Karolina Cyran-Januszek

Uczestnicy warsztatów w sobotę wieczorem wysłuchali koncertu skrzypcowego Marka Vaynana - studenta AM w Poznaniu