2000
Oscar w Dijon


Po raz kolejny mamy okazję uczestniczyć w rajdzie rowerowo-pieszym OSCAR, który tym razem odbywa się w Dijon. Rajd jest szczególną okazją do zacieśniania przyjaźni wszystkich członków Jumelages i to w zasięgu międzynarodowym. To także wspaniały sposób na poznanie różnych krajów z perspektywy roweru czy marszu.

 
 
   

digitalizacja: AM_2012