1998
Międzynarodowe Spotkanie Jumelages w Como


W Como (Włochy) odbył się V Kongres Międzynarodowej Unii Pracowników Poczty i Telekomunikacji Jumelages. Wzięło w nim udział 350 osób z 14 krajów Europy (Anglia, Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Rosja, Szwajcaria, Włochy, Polska.

 Polska reprezentowana była przez sześciu delegatów, trzech z Poczty Polskiej i trzech z TP S.A. Naszą firmę reprezentowali: Małgorzata Ptasińska z CZPP, Halina Błotniarz z RUP Kielce i Mieczysław Bulera z RUP Gorzów Wlkp.

 Na kongresie wybrano nowe władze Unii, przewodniczącym został Nicola di Biase z Włoch, oraz wyznaczono zasadnicze kierunki działania.

 Są to:
- integracja Europy poprzez nawiązywanie nowych kontaktów; umacnianie i rozwijanie ich w środowiskach pocztowców i pracowników telekomunikacji;
 - wymiana doświadczeń zawodowych;
 - nawiązywanie bezpośrednich kontaktów rodzinnych.

Działaniom tym służyć będą komisje m. in. do spraw: komunikacji, finansów, kursów językowych, młodzieży, spotkań międzynarodowych. Podjęte zostało również wezwanie do rozszerzenia ruchu Jumelages o kraje, które nie są członkami Unii. Aktualnie nawiązywane sa kontakty z Finlandia, Węgrami, Czechami, Grecją, Holandią, Szwecją, Luksemburgiem i Maltą.                                                                                                                                                          
 (mb) (za: Poczta Polska, grudzień nr 50 (167)/98, s.5)

digitalizacja: AM_2012