1998
List od Andree Rouselot


Drogi Mietku!

Początek nowego roku 1998 jest okazją do spojrzenia na nowe oblicze Jumelages. dyskusje, rozmowy, debaty, spotkania (nawet polityków) sugerują, aby poszerzyć zasięg swoich przyjaźni.

Być może Internet przyczynił się do tego, że wszyscy pytają i radzą abyśmy wyszli poza normy w jakich przez dziesięciolecia tkwił Jumelages. Możemy podzielić się naszymi doświadczeniami minionych szczęśliwych lat. Wszystkie organizacje, z którymi jestem w kontakcie, mają jeden, główny kłopot: młodzież nie spieszy się, aby uczestniczyć w naszym ruchu. Żyjemy, tym samym problemem, a więc spróbujmy, każdy na swój sposób go rozwiązać: jak przyciągnąć i zatrzymać naszych młodych w wieku 18-30lat.

Jest takie francuskie przysłowie "w jedności siła". Dlaczego więc nie próbować się połączyć? Razem być może uda się nam osiągnąć to, czego nie udało sie osiągnąć naszej organizacji (Dijon). Sekcja w Dijon poważnie bierze tę możliwość i jest gotowa popierać skontakty miedzy młodymi o różnych horyzontach. Ten typ spotkań można nazwać "Pt J (Point
Jeunes)", "Kierunek Młodzi". Połączony byłby on z rajdem "Oscar", który organizujemy co roku.

Czym faktycznie jest "Oscar"? Od 1990 roku jest to spotkanie rowerzystów niemieckich i francuskich. Spotkania naprzemienne, zazwyczaj trwają trzy dni. W 1995 roku grupa powiększyła się, doszło jeszcze czternaście sekcji. Ponadto wyklarowała się sekcja piechurów.

W 2000 roku będziemy świętować 10. urodziny "Oscara". Przewidujemy to uczcić tygodniowym rajdem. Prawdopodobny termin startu to 1.07 lub 15.08. Przy tej okazji planujemy wprowadzić "Pt J". W programie porannym - wspólne spotkanie, po południu - dorośli. Czynności jak zwykle: piesze i rowerowe wycieczki, zwiedzanie. (...)

Liczę na Wasze uczestnictwo we wszystkim, co będzie dla Was dużym doświadczeniem w naszym jumelerskim życiu.

Rok 1998 musi być rokiem refleksji, rodzenia się pomysłów, 1999 rokiem organizacyjnym, a w końcu rok 2000, rokiem realizacji.

Przesyłam wyrazy szacunku i przyjaźni


                                                                              Andre Rousselot

                                                                                                                                    (tłum. B. Domurat)
 
 
 
   

digitalizacja: AM_2012