Siedziba Federacji:  ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa
Adres do korespondencji:         Mieczysław Bulera, Jagiellończyka 4, 66-400  Gorzów Wlkp.  m.bulera@poczta.onet.pl 
Federacja EuroJumelages
Pracowników Poczty Polskiej S.A.
Patronat sprawuje
W dniu 29 kwietnia 2010 w sali konferencyjnej budynku
Poczty Polskiej S.A. przy ulicy Jagiellończyka w Gorzowie
Wlkp. odbyło się spotkanie z okazji przejścia ne emeryturę
kolegi Jana Pluskoty - członka założyciela i zastępcy
przewodniczącego Rady Administracyjnej gorzowskiej
sekcji Jumelages oraz sekretarza Federacji EuroJumelages
Pracowników Poczty Polskiej S.A.
Kolega Jan podziękował wszystkim za przyjęcie
zaproszenia na spotkanie i zapewnił, że po przejściu na
emeryturę aktywnie będzie uczestniczył w pracach Rady
Administracyjnej
Wszystkiego najlepszego życzą koleżanki i koledzy z
Jumelages
Jan Pluskota- emerytem
Współpracownicy zaproszeni na spotkanie
Kwiaty od Przewodniczącego
Rady Administracyjnej Federacji
Podziękowania odczytane
przez kol. Helenę
Wręczenie kwiatów i pamiątek
 od współpracowników
Podziękowania od Dyrektora
CP ORJ w Gorzowie Wlkp.