Zebranie Ogólne Członków - 25 stycznia 2008

  ZAPROSZENIE SPRAWOZDANIE

Koleżanki i Koledzy !                                                                                                 Gorzów Wlkp., 4 stycznia 2008r.

Rada Administracyjna zawiadamia, że w dniu 25 stycznia 2008 roku w Hotelu Gorzów w Gorzowie Wlkp. (dawny Hotel Stilon ul. Walczaka 20) odbędzie się o godz. 18:30 ZEBRANIE OGÓLNE CZŁONKÓW

Program zebrania: Część I. godz. 18.30 – rozpoczęcie zebrania. 1. Sprawozdanie z działalności za 2007 r. 2. Przedstawienie programu działania na rok 2008. 3. Sprawy bieżące. 4. Dyskusja. ok. godz. 19.00 - życzenia noworoczne z lampką szampana Część II - godz. 19.30 – 02.00 – dyskoteka /konsumpcja w trakcie dyskoteki/

Każdy z członków stowarzyszenia może zaprosić tylko jedną osobę towarzyszącą.

Zgłoszenia i odpłatność przyjmuje kol. Józef Tomala – najpóźniej do dnia 15.01.2008r. Osoby zamiejscowe mogą skorzystać z noclegu /dodatkowych informacji udzieli kol. Józef Tomala/. Prosimy o punktualne przybycie na godz. 18.30.

Z pozdrowieniami. Za Radę Administracyjną Przewodniczący Mieczysław Bulera

ZAPROSZENIE

SPRAWOZDANIE

ZAPROSZENIE

SPRAWOZDANIE

Protokół Zgromadzenia Ogólnego Członków Towarzystwa z dnia 25 stycznia 2008 r. (fragmenty)

Na podstawie § 23 Statutu Towarzystwa Rada Administracyjna ustaliła termin Zgromadzenia Ogólnego Członków na dzień 25 stycznia 2008 r. (...)

O godz. 19:00 Przewodniczący Rady Administracyjnej kolega Mieczysław Bulera otworzył zebranie. Powitał wszystkich zebranych członków i sympatyków Towarzystwa. W zebraniu wzięło udział 97 osób. Na przewodniczącego zebrania wybrano kolegę Mieczysława Bulerę, na protokolanta kolegę Adama Poholskiego. Przewodniczący przedstawił proponowany program zebrania. Przyjęto bez głosów sprzeciwu.

Przewodniczący oddał głos kol. Janowi Pluskocie, który poprosił wszystkich o oddanie hołdu zmarłej tragicznie w dn. 21 marca 2007 r. kol. Agnieszce Markiewicz oraz 20 ofiarom wypadku lotniczego w Mirosławcu - minutą ciszy. Agnieszka Markiewicz wstąpiła do Jumelages w roku 1998. W ostatniej kadencji była członkiem Rady Administracyjnej. Bolejemy nad Jej tragiczną śmiercią. Propozycję przyjęto przez aklamację.

(...) Przewodniczący przedstawił i powitał osoby, które wstąpiły do Towarzystwa od czasu ostatniego Zgromadzenia. Łącznie wstąpiło do Towarzystwa 16 osób.

Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności Sekcji w roku 2007. W skrócie omówił każde ze spotkań ujętych w programie działalności tj. rajd rowerowo-pieszy w Witnicy, rajd rowerowo-pieszy w Wójtowicach k. Bystrzycy Kłodzkiej, spływ kajakowy Drawą, spotkanie integracyjne w Sulęcinie oraz udział przedstawicieli Sekcji w jubileuszu 40-lecia sekcji EuroJumelages w Berlinie oraz Kongresie Międzynarodowej Unii EuroJumelages w Zurychu. Następnie przewodniczący zapoznał uczestników z programem działania Sekcji na rok 2008. W planach znalazły się: rajd rowerowo-pieszy w Barlinku, spływ kajakowy Drawą oraz piknik integracyjny w Sulęcinie. Jako zadanie dodatkowe wpisano udział w międzynarodowym rajdzie rowerowo-pieszym Oscar w Erfurcie (Niemcy), którego realizacja będzie uzależniona od możliwości finansowych Sekcji.(...)

Na zakończenie przewodniczący złożył w imieniu Rady Administracyjnej serdeczne życzenia wszystkim Jumelersom i ich rodzinom, zaprosił do wzniesienia toastu noworocznego lampką szampana. Na tym protokół zakończono. Gorzów Wlkp., dn. 25 stycznia 2008 r.

Protokołował: Adam Poholski ,

  Przewodniczący Rady Administracyjnej Mieczysław Bulera

ZAPROSZENIE SPRAWOZDANIE