W dniach 08-11 listopada przedstawiciele Naszej Federacji uczestniczyć będą w Kongresie EuroJumelages w Zurychu, na którym m.in. przeprowadzone zostaną wyboru nowego przewodniczącego Unii Międzynarodowej EuroJumelages.

Informacja po zakończeniu Kongresu.

@ministrator strony