W dniach 07-10 czerwca 2007 odbyło się spotkanie zarządu EuroJumelages w Bonn.

Informacje po otrzymaniu protokołu.

@dministrator