Dziękujemy za służbę poczcie

TYGODNIK "POCZTA POLSKA" nr 46(578) * 13 LISTOPADA 2006*

 

NASI NAJLEPSI (s.15-16)


We wrześniu 2006 roku odeszli na zasłużone emerytury członkowie Naszego Towarzystwa: Ula Tomala i Jurek Stolarek

BYŁY KWIATY, WSPOMNIENIA, PODZIĘKOWANIA, TROCHĘ NOSTALGII I WIELE, WIELE ŻYCZEŃ. TEGO DNIA POD KONIEC WRZEŚNIA, W CENTRUM SIECI POCZTOWEJ ODDZIAŁU REJONOWEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ŻEGNANO DWOJE ZASŁUŻONYCH PRACOWNIKÓW ODCHODZĄCYCH NA EMERYTURĘ - URSZULĘ TOMALĘ I JERZEGO STOLARKA


Od lewej: dyr. Stanisław Kisiel, dyr. Tadeusz Trawczyński, Urszula Tomala, Jerzy Stolarek, dyr. Mateusz Wojciechowski. Fot. M.Kuściński

 

             Minęły ponad 42 lata od dnia, kiedy Urszula Tomala rozpoczęła swój pierwszy dzień pracy na Poczcie. Zaczynała jako telefonistka w PPTiT. W 1977 roku została dyrektorem Urzędu Nadzoru i Koordynacji w Międzyrzeczu. Przez wiele lat dzielnie radziła sobie z wszelkimi zmianami organizacyjnymi w firmie jako naczelnik Urzędu Pocztowego Międzyrzecz 1. Z wielkim zaangażowaniem i energią podejmowała wyzwania zawodowe.
Współpracownicy wspominają panią Ulę jako pomocną "mamę", która z rozbrajającą szczerością, a zarazem taktownie broniła naczelników na naradach służbowych, a także rozładowywała napiętą atmosferę dobrym żartem.
Zawsze miała dobre słowo dla pracowników, była życzliwa i uśmiechnięta. To właśnie pod jej okiem pocztowe szlify zdobywał obecny dyrektor CSP ORJ w Gorzowie Wielkopolskim Stanisław Kisiel.
Wielokrotnie była odznaczana, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Odznaką Zasłużony pracownik Łączności.

           Jerzy Stolarek, inspektor kontroli  w Centrum Sieci Pocztowej ORJ w Gorzowie Wielkopolskim przepracował 48 lat w Poczcie Polskiej. Jak podkreśla, Poczta była jego pierwszą i jedyną miłością. Mając kilkanaście lat zaczynał jako listonosza w UP Gościmiec aby po kilku latach zostać jego naczelnikiem. W 1977 roku objął stanowisko inspektora kontroli, zaś w 1982 - kierownika Wydziału Ruchu Pocztowo-Telekomunikacyjnego. Od stycznia 1989 do 2002 roku pełnił funkcję naczelnika Obwodowego Urzędu Poczty w Strzelcach Krajeńskich. W 2002 roku wrócił na stanowisko inspektora kontroli w Gorzowie Wlkp. Zawsze był człowiekiem z zasadami, perfekcyjnie realizował powierzone mu obowiązki; umiał też przekazać swoją wiedzę innym (m.in. swoim synom).
W 1994 roku podczas wizyty polskich pocztowców (wizyta Stowarzyszenia Jumelages u przyjaciół z Niemiec - dop. admin.) w Berlinie pan Jerzy (urodzony w Berlinie) spotkał się z byłym naczelnikiem  Urzędu Pocztowego w Strzelcach Krajeńskich sprzed 1945 roku. A zatem człowiekiem, który był świadkiem przedwojennej, niemieckiej historii tej samej placówki. To nieoczekiwane spotkanie ludzi piastujących te same funkcje, choć w różnym czasie i w różnych krajach, było okazja do wspomnień i połączenia historii niewielkiego urzędu pocztowego w jedną całość.
Jerzy Stolarek był wielokrotnie odznaczany, m.in. odznaką "Pracownik Zasłużony dla Łączności" oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.
 

            Urszulę Tomalę i Jerzego Stolarka żegnało wielu przyjaciół z CSP ORJ Gorzów Wielkopolski. Wśród zaproszonych, którzy przekazali odchodzącym  na emeryturę ciepłe słowa podziękowania za ich wieloletnią pracę, byli dyrektorzy Regionu Poznańskiego CSP i CUP Mateusz Wojciechowski i Tadeusz Trawczyński oraz dyrektor CSP Oddziału Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim Stanisław Kisiel.

MW