PIKNIK INTEGRACYJNY 02 wrzenia 2006

__PROGRAM SPOTKANIA_________Fotokronika_______Relacje uczestnikw___

Koleanki i Koledzy, Gorzw Wlkp.03.08.2006

Rada Administracyjna zawiadamia, e zgodnie z planem dziaania Naszej Sekcji w roku 2006 w dniu 02 wrzenia /sobota/ w Sulcinie w gospodarstwie agroturystycznym Kormoran odbdzie si  PIKNIK INTEGRACYJNY

     
Program:
godz. 12.00 wyjazd autokarw / Jagielloczyka 4/
godz. 13.00  I posiek /karp na ciepo + ciepe i zimne napoje/
godz. 14.00 21.00 gra zesp muzyczny
godz. 16.00  II posiek /karkwka i kiebasa z rona/
godz. 21.30 wyjazd autokarw do Gorzowa Wlkp
     

Zgoszenia i odpatno przyjmuje kol. Jzef Tomala w terminie do dnia 16 sierpnia 2006 r. /siedziba Poczty ul. Jagielloczyka 4 CSP Dzia Zarzdzania Sieci/

Z pozdrowieniami za Rad Administracyjn Przewodniczcy Mieczysaw Bulera

 PROGRAM SPOTKANIA_________Fotokronika_______Relacje uczestnikw_           na gr strony


FOTOKRONIKA