W   sobotę   10   lutego   2018   r.   -   o   godz.   13:00   w   sałi   konferencyjnej   przy   ul. Jagiellończyka    4,    w    budynku    Poczty    Polskiej    odbędzie    się    Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia EuroJumelages w Gorzowie Wlkp. W części merytorycznej Rada Administracyjna zaprezentuje działalność stowarzyszenia w roku 2017 i plany działania na rok 2018 W drugiej części zebrania uczestnicy wezmą udział w II turnieju gry w Kręgle EuroJumelages/ Startowe 10 zł/os.
Zgromadzenie Ogólne członków EJ Gorzów Wlkp.
Stowarzyszenie EuroJumelages Jagiellończyka 4 66-400 Gorzów Wlkp NIP: 599-316-14-77
Zgłoszenia
           Stowarzyszenie EuroJumelages

Uczestnicy
Regulamin turnieju